Unieważnienie małżeństwa

0

Co to są przeszkody małżeńskie? Krótko mówiąc wszystkie istotne dla kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz kościoła kwestie, z których powodu ślub nie może się odbyć lub jeśli do niego doszło powinien być unieważniony.

Pierwszą przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego okazuje się być zbyt młody wiek, czyli niepełnoletność dwojga ludzi o przeciwnych płciach. Odstępstwem od tej reguły jest orzeczenie sądu, iż młodociani mogą zawrzeć związek małżeński jednak przyszła panna młoda musi mieć ukończone szesnaście lat, a powód ich decyzji powinien być przekonujący, iż mają oni na względzie dobro nowo założonej rodziny. Kolejnym przypadkiem, kiedy to małżeństwo można unieważnić bądź do niego nie dopuścić jest całkowite ubezwłasnowolnienie jednej z osób tworzących parę. Niemniej zawrzeć małżeństwa nie może osoba, która choruje na jedną z chorób zwaną niedorozwojem umysłowym lub innymi udokumentowanymi stanami chorób na podłożu psychicznym, która w związku z powyższym nie może być odpowiedzialna za podejmowanie decyzji jak i własne potomstwo. Pokrewieństwo również wyklucza możliwość zawarcia małżeństwa, a w razie wcześniejszego niedopatrzenia śluby mogą być rozwiązane. Mowa tutaj zarówno o pokrewieństwie dalszym, jak również w linii prostej. Oczywistym jest także fakt, iż kto raz zawarł związek małżeński i prawnie w nim pozostaje nie może zawrzeć drugiego, dlatego i w tym przypadku do ślubu dojść nie może. Choroby na tle seksualnym, które wykluczają dokonania stosunku małżeńskiego również mogą być przyczyną unieważnienia małżeństwa, chyba że drugiej stronie owy fakt nie przeszkadza. Istotną przeszkodą są także śluby zakonne, które zostały wcześniej złożone przez którąś z osób.

Jak można zauważyć przeszkód do tego aby wziąć ślub jak również go unieważnić jest sporo. Tego rodzaju sprawy mają miejsce bardzo rzadko jednakże z racji tego, że się zdarzają muszą być poparte odpowiednim prawem, gdzie o naszych dalszych losach musi zdecydować sąd. Ewidentne przeszkody natomiast bez względu na chęć tworzenia rodziny przez daną parę na pewno nie zostaną zaakceptowane przez kościół i polskie prawo.

Blog ślubny dla przyszłych par młodych. Dzielimy się wiedzą, aby Twój dzień ślubu i wesela był taki, jakim sobie go wymarzyliście. Wszelkie uwagi proszę kierować na maila lub poprzez messengera. Pozdrawiamy!