Intercyza małżeńska

0

W dawnych czasach para, która zamierzała się pobrać łączyła swoje majątki i w dalszym życiu dorabiała się kolejnych dóbr. Teraźniejszość pokazuje nam, iż czasy się zmieniają, a obecne pary młode coraz częściej decydują się na spisanie intercyzy. Co oznacza owy termin?

Krótko mówiąc jest to rodzaj umowy majątkowej, jaką zawierają ze sobą małżonkowie. Wyklucza ona wspólność majątkową, która od lat była czymś naturalnym. Pomysł spisania intercyzy zazwyczaj ma chronić obie strony przed przykrymi sytuacjami w razie nieudanego związku małżeńskiego np. walka o mieszkanie, samochód itd., a także podkreślenia niezależności finansowej. Mimo, iż niektóre pary nie wyobrażają sobie takiej rozdzielności, a wręcz są zdania, że nie jednoczy ona rodziny wiele tzw. nowoczesnych par decyduje się na podpisanie owej umowy.Monety, Banknoty, Ceny, Waluty, Finansów

Zainteresowani intercyzą powinni udać się do notariusza przed ślubem bądź w trakcie małżeństwa z prośbą o spisanie tego rodzaju akt. Warunkiem jest oczywiście pełna zdolność do czynności prawnych, jak również zgoda obydwojga małżonków. Następnym krokiem jest wybór umowy, do których należą:

– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (dla małżeństw, gdzie jedna z osób pracuje na rodzinę, a druga zajmuje się domem)

– rozszerzenie wspólnoty majątkowej (dzieli majątek małżonków, a także może poszerza majątki osobiste każdego z małżonków)

– zniesienie bądź ograniczenie wspólnego majątku

Rozwód, Separacja, Rozpad Małżeństwa

Umowy, o których mowa wyżej wybierane są według indywidualnych potrzeb małżonków i obowiązują je inne prawa. Co prawda każdą rozdzielność można cofnąć sporządzając ponowną umową prawną u notariusza. Jeśli chodzi natomiast o to, kto po spisaniu owej intercyzy będzie dziedziczył majątek po ewentualnej śmierci jednego z małżonków odpowiedź jest prosta – dziedziczy żyjący małżonek, dlatego, że owa umowa zwana intercyzą jest ważna za życia obojgu małżonków. Inaczej sprawy się mają, kiedy dochodzi do rozwodu. Jeśli intercyza była spisana po zawarciu małżeństwa wiadomo, iż majątek charakteryzuje się z trzech części:

– majątku sprzed zawarcia małżeństwa

– majątku wspólnym za czasów małżeństwa

– majątku osobistego po spisaniu intercyzy

Po rozwodzie zatem zachowują majątki osobiste i dzielą się majątkiem wspólnym, o czym orzeka sąd na podstawie dokumentu intercyzy.

Z racji tego, iż życie w małżeństwie przebiega bardzo różnie istnieje także możliwość żądania rozdzielności majątkowej tylko przez jedną ze stron z datą wsteczną. Powodów tej decyzji może być wiele, gdzie najczęstszymi są zazwyczaj pozbawienie wolności jednego z małżonków, trwonienie majątku przez jednego z małżonków itp.

Blog ślubny dla przyszłych par młodych. Dzielimy się wiedzą, aby Twój dzień ślubu i wesela był taki, jakim sobie go wymarzyliście. Wszelkie uwagi proszę kierować na maila lub poprzez messengera. Pozdrawiamy!