Przeszkody Małżeńskie

0

Zawarcie związku małżeńskiego jest zazwyczaj przypieczętowaniem miłości dwojga ludzi płci przeciwnej, którzy chcą stworzyć rodzinę. Niestety mimo miłości są przypadki, które wykluczają śluby, o czym mówi prawo kanoniczne. Bez względu na fakt, jakim uczuciem darzą się osoby chcące zawrzeć związek małżeński, oraz jakich argumentów używają przeszkody małżeńskie zapisane w powyżej wspominanym prawie kanonicznym są nieugięte.

Zablokowany, Brama, Kłódka, Bezpieczeństwa, Zamknięte

Pierwszą z nich jest przeszkoda wieku. Nie dopuszcza ona do małżeństwa osób, które są niedojrzałe psychicznie i fizycznie, aby w pełni móc zawiązać rodzinę. Pomimo, że ustawa prawa kanonicznego dla wszystkich na całym świecie wskazuje, iż mężczyzna powinien mieć 16 lat, a kobieta 14 lat by móc zawrzeć związek małżeński Episkopat Polski skłonił się ku temu, aby w naszym kraju osoby chcące zawrzeć związek małżeński miały ukończone 18 lat.

Drugą ważną przeszkodą okazuje się być wyznawanie różnych religii, a głównie brak chrztu w kościele katolickim jednej ze stron. Nawet jeśli osoba nieochrzczona zgodzi się na przyjęcie owego sakramentu, a nadal przystaje w swojej religii musi zgodzić się na to, iż dzieci z tego związku będą wychowywane w wierze katolickiej, a ona nie będzie robiła z tego tytułu żadnych przeszkód.

Trzecią równie istotną przeszkodą są wcześniejsze święcenia chcących zawrzeć związek małżeński. Jeśli święcenia są nadal aktualne i wcześniej nie udzielono dyspensy przez Stolicę Apostolską  ślub nie może mieć miejsca.

Gotowe, Sad, Przygnębiony, PłakaćCzwartą przeszkodą jest wieczysty ślub czystości, który odnosi się do święceń zakonnych, a dokładnie oddania się Bogu. Przerwanie owych ślubów także jest możliwe gdzie dyspensa przewiduje odejście lub wydalenie z zakonu.

Piątą przeszkodą okazuje się być zmuszanie jednej ze stron do zawarcia związku małżeńskiego mimo jej kategorycznych odmów. Przeszkoda ma na celu fakt wolnego i nieprzymuszonego wyboru żony lub małżonka przez każdego z nas.

Szóstą przeszkodą kościelną jest występek, czyli zabójstwo żony lub męża, aby móc zawrzeć związek małżeński z inną osobą. Dyspensy takim osobom może udzielić tylko Patriarcha.

Siódma przeszkoda, to pokrewieństwo. Związku małżeńskiego nie mogą zawrzeć osoby, które wywodzą się z tych samych przodków, a mianowicie określane są jako bliska rodzina.Biegacz, Przeszkoda, Run, Sport, Skok

Ósma przeszkoda małżeńska określana jest jako powinowactwo. Oznacza to, iż nie może dojść do ślubu męża z krewnymi żony, oraz żony z krewnymi męża z ważnego małżeństwa. Dotyczy to tylko osoby wiary katolickiej, którzy tym samym muszą przestrzegać prawa kanonicznego.

Dziewiąta przeszkoda nazywana jest jako publiczna. Dotyczy ona osób, które żyły w konkubinacie, jednak po śmierci jednej ze stron chcieliby zawrzeć związek małżeński ze wstępnymi czy zstępnymi wcześniejszego partnera. Owa przeszkoda dotyczy tylko linii prostej krewnych mężczyzny bądź kobiety.

Dziesiąta przeszkoda małżeńska, to pokrewieństwo prawne. Dzieci adoptowane nie mogą brać ślubu z innymi dziećmi wychowywanymi jako rodzeństwo, ani przybranymi rodzicami.

Blog ślubny dla przyszłych par młodych. Dzielimy się wiedzą, aby Twój dzień ślubu i wesela był taki, jakim sobie go wymarzyliście. Wszelkie uwagi proszę kierować na maila lub poprzez messengera. Pozdrawiamy!